Řád chudých sester sv. Kláry (OSC)

Katalog: 
I.1./06

Klášter sester klarisek Maria Immaculata v Brně - Soběšicích

Zeiberlichova 444/80,  644 00 Brno – Soběšice

e-mail: klarisky.brnoatklarisky.cz

http://www.klarisky.cz