Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu (OP)

Katalog: 
I.1./03

Dolní Česká 313/1,  669 02 Znojmo 2

e-mail: mniskyatop.cz

http://www.mnisky.op.cz